چرا کمک به دیگران می تواند به ما آسیب بزند؟

دوست جراحم یک روز عکسی برایم فرستاد از آخرین عملی که انجام داده. تصویر غده‌ای که آن روز صبح از گلوی بیمارش خارج کرده بود. گفت: "می‌دانی، به نام علمی‌ش ...

چگونه دنیای مجازی باعث ناتوانی در بیان احساسات می شود؟

8 سال قبل فیلمی ساخته شد، که 25 سال بعد ما را پیش‌بینی می‌کرد؛ فیلمی به نام او (Her). او نشان می‌دهد که دنیای دیجیتال حتی می‌تواند جایگزینی برای شریک ...

چگونه باید با افرادی که دچار فوبیا هستند، برخورد کنیم؟

دوستتان با دیدن گربه راهش را کج می‌کند، اما شما مدام برایش عکس‌هایی از گربه‌های ملوس می‌فرستید تا ترسش بریزد! پسرتان از ارتفاع دوری می‌کند و شما اصرار دارید بانجی ...