دانشجوی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی‌ارشد است و در زمینه بازی‌های دیجیتال موبایلی تولید محتوا می‌کند
این بلاگ تحت نظارت فرنوش مومنی تهیه و تولید شده.