چرا نمی‌توانیم به افراد افسرده کمک کنیم؟‌

"مدت­هاست دیگر از هیچ اتفاقی خوش­حال نمی­‌شوم. اصلا حوصله خودم را هم ندارم. روزها مثل هم تکرار می‌شوند، بدون هیچ تغییری. انقدر احساس خستگی می‌کنم که توان انجام کاری را ...