فوبیا؛ خوره‌ای که ممکن است تا آخر عمر با شما باشد

گربه‌ای از آن سوی پیاده‌رو رد می‌شود و شما تا شب تپش قلب دارید. در هر رستورانی حاضر نیستید لب‌ به غذا بزنید، چون فکر می‌کنید بیماری همه جا در ...