کنترل بر افکار آزاردهنده، راهی برای مبارزه با فوبیا

زمانی که برای درمان فوبیای خود به روانشناس مراجعه کردم، درمانگرم از من علت مراجعه‌ام را پرسید. این‌طور شروع کردم که تنها مسئله‌ای که طی سال‌ها زندگی از آن رنج ...

آیا من هم فوبیا دارم؟

نمی‌دانم ‌من اینطور فکر می‌کنم، من این احساس و افکار را داشته‌ام یا شما هم مثل من تجربه چنین افکاری را دارید؟ دقت کرده‌اید انگار برای ما که درگیر فوبیا ...