تاثیر تله آسیب پذیری در برابر بیماری در زندگی ما چقدر است ؟

"من عادت دارم دائماً برای کنترل سلامتی خودم چکاپ های  لازم را انجام بدم، طبق تاریخ مشخص در هر فصل آزمایش کامل میدم تا قند خون و چربی خونم را ...