شما چقدر برای کودکانتون فرصت آزمون و خطا کردن قایل میشین؟

آیا تلاش کردن کودکتون رو قابل احترام و ستایش می‌دونین ؟ شما جز کدوم دسته هستین ؟ ۱.تصور کنید که فرزند ما می‌خواد در یک بطری رو باز بکنه و ...