چقدر از انرژی ما طی روز صرف بکن نکن به بچه‌ها میشه ؟

قبول دارین که فرزندان ما بنا به سنشون میخوان دنیاشون رو کشف بکنن و همه چیز براشون جدید و جذابه ؟ فکرشو بکنید شما وارد یک مرکز خرید یا مغازه ...