ماندن در رابطه به هر قیمتی…

وقتی کیفیت روابط خیلی ها را می بینیم با خود تصور می کنیم که او چطور می تواند در آن رابطه بماندو من اگر جای او بودم چنین و چنان میکردم.

اما آن فرد با همه فشارها٬توهین‌ها٬سختی ها تحقیر ها همچنان پافشاری به ماندن در آن جایگاه دارد و نمی‌خواهد موقعیتش را تغییردهد

کسانی که تمام تلاششان را می کنند تا دیگران را راضی نگه دارند تا آنها را ترک نکنند، وقتی آنها از قصه زندگی شان میگویند اولین چیزی که به ذهن ما می آید این است که به چه قیمتی حاضری در این رابطه این کیفیت بمانی و شروع میکنیم به نصیحت ٬ سرزنش و یا برچسب زدن با جملاتی مثل : مگه تو چه مشکلی داری ؟ موقعیت خوب، چهره خوب، تحصیلات خوب ، امکانات خوب  و مسائلی از این دست..

در صورتی که تنها چیزی که ما در این بین ندیده‌ایم نیاز اساسی فرد از درون است که به جا و به موقع در زمان خود تأمین نشده است و امروز باقرار گرفتن در چنین روابطی سعی دارد احساسات ‌و هیجانات خود را تأمین کند و ما اشتباهاً این نیاز را با موقعیت های ظاهری و اکتسابی زندگی او می سنجیم و ارزیابی می‌کنیم که چرا خود را در این روابط قرار داده است !؟

اینجاست که برای همه جای سوال پیش می آید که چرا یک انسان حاضر است اینقدر تحت فشار باشد اما آن شرایط را ترک نکند ؟

گاهی اوقات  ما در زندگی به دلیل تامین نشدن یکسری از نیازهای هیجانی اولیه، زندگی خودمان را در موقعیتی قرار میدهیم که میخواهیم آن نیاز تامین نشده را به هر قیمتی به دست بیاوریم، این می شود که برای خیلی ها جای سوال میگذاریم که چرا این روابط را رها نمیکند؟ در بین روابط گاهاً هستند افرادی که با این که دیده نمی شوند شنیده نمی شوند وحتی آن توجه و احترام کافی را نمی گیرند باز  هم به رابطه چنگ می زنند تا بمانند و خودشان را بهانه می کنند که حتما مقصر هستند و بایدتلاش بیشتری برای نگهداشتن و حفظ و کیفیت رابطه بکنند اینجاست که کفر ما در می آید از شاهد بودن این سبک و تصمیم گیری و انتخاب فردی که به این شکل دست و پا میزند برای مانده و دیده شدن.

گاهی اوقات ما باید از دریچه نگاه آن فرد به مسئله نگاه کنیم شاید نیاز تامین نشده او انقدر در انتخاب مسیر زندگی‌اش پررنگ و حائز اهمیت است که حاضر است به هر قیمتی در آن جایگاه که انتخاب کرده است بماند تا شاید از نگاه خودش نیازش تامین شود .

نیاز به دوست داشتن ،دیده شدن احساس امنیت و ثبات  این ها عواملی هستند برای تجربه کردن این لحظات و انتخاب این مسیر در زندگی

اما تا کجا؟

روان‌جو و دانش آموخته‌ی روانشناسی