درباه انواع فوبیا بیشتر بدانید

بیش از 100 نوع فوبیا شناخته شده است. بیشتر آن ها مرسوم و متدوالند، مثل ترس از ارتفاع، ترس از خون، ترس از حیوانات و ... و برخی خاص و ویژه هستند اما شیوع آن ها بالاست مثل ترس از حفره. شناخت انواع فوبیا کمک می کند تا راحت تر بتوانید برای درمان آن اقدام کنید.

    جهت نمایش محتوای درخواستی، لطفا مشخصات خود را وارد کرده سپس پس از ارسال، آن را دریافت کنید.

    شماره شما