چگونه فوبیای خود را درمان کنیم؟

بسیاری از فوبی ها شناخته نمی شوند، چون فرد به ندرت در موقعیت مواجهه با آن قرار می گیرد. اما آن دسته از مردم که به طور روزمره با فوبی خود مواجه می شوند، مورد قضاوت اطرافیان قرار می گیرند. قضاوت شدن یکی از عواملی است که مانع اقدام فرد برای درمان است. اما اگر درگیر فوبی خاص هستید، بدانید که تنها با چند جلسه کمک درمانگر، درمان خواهید شد.

    جهت نمایش محتوای درخواستی، لطفا مشخصات خود را وارد کرده سپس پس از ارسال، آن را دریافت کنید.

    شماره شما